top of page

Freelance-kirjoittajan päiväkirja, osa 1


Introvertit ja ekstrovertit haastattelijan penkissä


Kun ajattelee freelance-kirjoittajan työtä, ensimmäisenä tulee mieleen yksinäinen puurtaminen. Seurana ovat seinät, katto ja tyhjä word-pohja, joka odottaa ahnaasti kirjoittajan inspiraatiota. Yksinäisen työn ankeudesta muistuttaa myös lohduttoman pitkä lista mahdollisista asiakkaista, joiden myönteinen huomio pitäisi herättää tavalla tai toisella.


Työ ei kuitenkaan ole pelkästään yksinoloa. Kohtaamiset henkilöhaastattelujen merkeissä tuovat vastapainoa ja vaihtelua kirjoitus- ja myyntityöhön. Haastattelutilanteet ovat aina ainutlaatuisia kohtaamisia, eikä niihin ole olemassa valmista kaavaa.


Haastattelun kulkuun vaikuttaa luonnollisesti artikkelin aihe, mutta suurin tekijä on kuitenkin haastateltavan persoonallisuus. Toisille tilanne on mieluisa, ja haastateltava kertoo mielellään ajatuksistaan ja itsestään. Jos ajatellaan ihmisten persoonallisuustyyppejä kärjistetysti introvertti – ekstrovertti -akselilla, voi tehdä johtopäätöksen, että ekstrovertit ovat helpompia haastateltavia. Ulospäinsuuntautunut henkilö nauttii tilanteista, jossa hän saa olla huomion kohteena.

Täytyy tunnustaa, että toisinaan minut on vallannut helpotuksen tunne, kun ensimmäistä kertaa tapaamani henkilö osoittautuu ulospäinsuuntautuneeksi. Tunnelmasta muotoutuu usein välitön ja rento. Samalla kun haastateltava puhuu innokkaasti, voin varmistua siitä, että materiaalia tulee riittävästi artikkelia varten. Toisinaan puhe virtaa kuin kevätpuro. Parhaassa tapauksessa lennokkaasta puheenparresta saa maukkaita sitaatteja tekstin piristykseksi.

Introverttia taas saattaa jännittää haastateltavan rooli, ja varautunut tunnelma on aistittavissa. Jännitys heijastuu myös haastattelijaan. Mieleen saattaa hiipiä pieni pelko, saako haastattelun aikana kerättyä tarpeeksi materiaalia. Mutta useimmiten pelko on turhaa.


Oman kokemukseni kautta olen huomannut, että yllättäen parhaat jutut tulevat hiljaisempaa persoonallisuustyyppiä edustavilta ihmisiltä. Introvertit kommentoivat terävästi ja huumoriakaan ei säästellä. Haastattelua varten introvertti henkilö on valmistautunut huolella, ja usein kysymykset pyydetään etukäteen. Vastaukset ovat laajoja ja kattavia, ja aiheeseen on perehdytty perusteellisesti. Introvertti ei käytä aikaa turhaan jutusteluun, vaan tapaamisen aikana keskitytään oleelliseen.


Haastattelijan roolissa on hienoa tavata ja kohdata erilaisia ihmisiä. Kohtaamisista jää aina muistijälki, ja joka kerralla oppii jotain uutta. Sekä ulospäinsuuntautuneiden että hiljaisempien haastateltavien kohtaamisesta on jäänyt paljon hienoja muistoja, jotka ovat jääneet elämään kirjoitetun artikkelin muodossa.


50 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page