top of page

Nina Law'n tie yrit­tä­jäk­si

Larissa Raudas

18. tammik. 2020

Koko­nais­val­tai­sen muu­tos­mat­kan kautta löytyi oman elämän ja uran suunta.

Kun Nina Law`lla oli takana 15 vuoden työrupeama pörssiyhtiössä, hänestä tuntui, että on aika tehdä jotakin muuta. Kunnianhimoinen viestinnän ammattilainen oli edennyt urallaan nopeasti. Nina toimi vuosien ajan kansainvälisissä projekteissa, joissa hän kehitti muutosjohtamista, johti itse muutoksia ja valmensi samalla johtajia ja esimiehiä johtamaan alaisiaan erilaisissa muutoksissa.

Nina kiinnostui ihmislähtöisestä muu­tok­sen­hal­lin­nas­ta ennen kuin termiä edes tunnettiin suomalaisissa yrityksissä. “Sana muutoksenhallinta liitettiin IT-muutosten tekniseen hallintaan. Ihmisiä koskettaviin muutoksiin liittyvää johtamista tai viestintää ei hallinnut oikein kukaan. Ainut käytössä ollut työkalu oli vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma”,toteaa Nina.


Pitkä työsuhde suuressa konsernissa oli oppimisen kannalta korvaamaton koulu. Sieltä sai mukaansa rautaisen ammattitaidon ja työvälineitä muutoksen johtamiseen: ”Pörssiyhtiössä on valtavasti hyviä puolia ja toimintatavat ovat 10 vuotta muita edellä”.


Silti tuntui, ettei konsernissa oppinut enää mitään uutta. Ja Ninasta tuntui, ettei hänelläkään ollut enää mitään annettavaa organisaatiolle. ”Työorientoituneelle ihmiselle motivaatio on tärkeä asia. Minulla on vahva tarve kehittää koko ajan jotain uutta”.


Samoihin aikoihin organisaatiossa käynnistyi yt-neuvottelut, ja tilaisuus tarpeelliseen taukoon avautui. Pörssiyhtiöstä irtautumisen myötä oli vihdoinkin aikaa miettiä tärkeää kysymystä: mitä minä haluan.


Siitä alkoi kokonaisvaltainen henkilökohtainen muutosmatka, jonka perustana oli kaikki se, mitä Nina oli elämässään kokenut ja nähnyt. Oman elämän varrella oli jo varhain raskaita kokemuksia. Lapsuutta ja nuoruutta varjosti vanhempien alkoholismi ja äidin kuolema Ninan ollessa ala-asteikäinen.

Vastoinkäymisistä voimavara

Vastoinkäymiset eivät koskaan lannistaneet analyyttistä ja määrätietoista naista, vaan Nina kokee, että vaikeiden asioiden kohtaamisen kautta hän on vahvistunut ihmisenä. ”Vastoinkäymiset ovat minulle voimavara. Ajattelen, että kaikella on tarkoitus, ja osaan arvostaa pieniä asioita”.


Konsernivuosien saatossa Ninalla oli useita työkomennuksia ulkomailla. Aasiassa häntä kiehtoi ihmisläheinen toimintakulttuuri. “Kun ihmisiä on valtavan paljon, kaikki on kirjaimellisesti iholla. Perhe, suku sekä laajat ihmissuhdeverkostot ovat keskeinen osa ihmisten sel­viy­ty­mis­stra­te­gi­aa.” 


Hän näki kurjuuden ja sen, kuinka ihmiset selviävät lähes olemattomissa olosuhteissa ja vieläpä perustavat yrityksiä lähes tyhjästä juuri näiden verkostojensa avulla. “Siinä on suomalaisilla oppimista!” Paluumuutto Suomeen herätti ristiriitaisia tunteita. “Vapaaehtoiset konsultointimatkat köyhän Etiopian ke­hi­ty­syh­teis­työ­hank­keis­sa olivat karistaneet loputkin pumpulit silmiltä. Suomessa asiat ovat äärimmäisen hyvin ja olemme suorastaan pilalle hemmoteltuja. Ihmiset valittavat täällä aivan uskomattomista asioista”.


Nina ryhtyi pohtimaan omia arvojaan. Hän puntaroi, mihin on elämässään tyytyväinen ja mitä hän haluaa muuttaa. Hän asetti itselleen kolme tavoitetta, jotka tukivat haluttua muutosta. Ne olivat erinomainen henkilökohtainen hyvinvointi, fyysinen hyvinvointi ja taloudellinen riippumattomuus. 


Henkilökohtaiseen hyvinvointiin sisältyi kysymys siitä, mitä minä haluan. Tarvittavat välineet ajatusten selkeyttämiseksi löytyivät coaching-valmennuksesta. “Vähitellen ymmärsin, että ihmislähtöinen muutosjohtajuus on se oma juttu. Sillä työllä on ihmisten ja organisaatioiden menestymisessä niin suuri merkitys. Vastaus löytyi silmieni edestä. Asiaa piti vain tarkastella eri perspektiivistä”.


Päätökseen vaikutti osaltaan ajanjakso, jolloin Nina toimi freelance-konsulttina filippiiniläisessä jätehuoltoalan yrityksessä, joka halusi ratkaista Manilan jäteongelmat. “Sellaista tekemisen poltetta on vaikea Suomen työelämästä löytää. Kun poltetta onnistuu hyvällä johtamisella ohjaamaan oikeaan suuntaan, ihmisten halu oppia ja onnistua motivoi tavoittelemaan aina vain parempia tuloksia.”  


Vieraassa maassa täytyi sopeutua täysin erilaiseen työympäristöön ja olosuhteisiin. Yöllä hienon omakotitalon makuuhuoneessa vieraili rotta ja tukalan kuuma ilmasto ei osaltaan helpottanut työntekoa.”Manila ei sovi heikkohermoisille. Onneksi olen viettänyt lapsuuteni maalla. Rotta sai kyytiä!”   


Työn merkitys vahvisti päätöksen yrittäjyydestä

Tullessaan Filippiineille Nina pääsi kunnolla irti konsernikuplasta. Kuilu suuren suomalaisen konsernin ja pienen fi­lip­pii­ni­läis­yri­tyk­sen välillä oli valtava. “Oli melkoinen kasvun paikka siirtyä turvatusta konsernista `wild east` -tyyppiseen firmaan. 


Suuressa yrityksessä kaikki tarvittavat työkalut ja toimintaprosessit ovat valmiina. Nyt tilanne oli päinvastainen. ”Oli mahtavaa heittäytyä pienen firman haasteisiin, jossa liike­toi­min­taym­pä­ris­tö on täysin erilainen ja kaikki täytyi luoda alusta asti itse. Konsernitaustasta oli alussa enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta onneksi sopeudun helposti”.


Näkyviä tuloksia syntyi nopeasti. Hyvän tiimihengen rakentamisen lisäksi yrityksen tulos nelinkertaistui ja liikevoitto kaksinkertaistui kahdessa vuodessa. ”Ihmisläheinen ja vilpitön toimintatapani sopii erittäin hyvin filippiiniläiseen kulttuuriin. Korruptoituneessa maassa arvostetaan suoraselkäisyyttä”.


Kehittäessään Manilan jätteiden lajittelua ja kiertotaloutta Nina koki tekevänsä työtä, jolla on merkitystä. Työn merkityksellisyys ruokki omaa motivaatiota. Omien arvojen analysoimisen myötä hän päätyi siihen, että omalla työllä on oltava laajempi yhteiskunnallinen merkitys. 


Nina oli jo aikaisemmin pohtinut yrityksen perustamista ja muutosmatkan kautta päätös vahvistui. ”Muutokset kuuluvat elämään, vaikka välillä ne ovat vaikeita. Omalla ammattitaidollani osaan johtaa itseäni muutoksessa onnistumiseen. Missioni on auttaa muitakin onnistumaan.”


GWT Insights Oy 

Blogi 19.1.2020 

bottom of page